AVG

Hondenschool Waggin’ Tails

Cindy de Koning – Bons

info@hondenschoolwaggintails.nl

KvK nummer:68716583

 

Geachte klant,

Op 25 Mei is de AVG in werking getreden. De AVG staat voor Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening bepaalt welke gegevens
ik van u mag bewaren en wat ik er mee mag doen en wat niet. Het gaat
dus om uw privacy.

Hondenschool Waggin’ Tails heeft uw gegevens simpelweg omdat u daar ooit, na aanvang van de cursus aan mij verstrekt heeft in verband met facturering en contact.

Ik sla uw NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats), uw
telefoonnummer(s) en meestal ook een e-mail adres en vragen met betrekking tot de cursus en opvoeding van de hond op.

Ik bewaar deze gegevens voor communicatie met u (bellen, email). Ook gebruiken wij uw gegevens voor administratieve/financiële doeleinden en inhoudelijke cursusdoeleinden.

De bewaartermijn van uw gegevens is 5 jaar na uw laatste cursusdag.

De lengte van de bewaartermijn is gelegen in de termijn waarin ik gegevens moet kunnen overleggen bij de Belastingdienst.

Ik willen u graag met deze brief wijzen op uw rechten als persoon aangaande uw gegevens bij mij. U heeft als cliënt recht op:

1) Inzage in uw gegevens
2) Wijziging van uw gegevens
3) Wissen van uw gegevens (recht op vergetelheid)
4) Beperking van de gegevens
5) Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op
geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit (dus altijd een
menselijke beslissing bij verwerking van uw gegevens)

Foto en filmmateriaal op de site en Facebook pagina wordt of is enkel geplaatst als u daar toestemming voor geeft of heeft gegeven.

Mocht u gegevens of foto-, filmmateriaal verwijderd of gewijzigd willen hebben dan dient u dit middels een email naar info@hondenschoolwaggintails.nlte laten weten.

Met vriendelijke groeten,

Hondenschool Waggin’ Tails

Cindy de Koning-Bons